VNR (HNX): Tái bảo hiểm Quốc gia

26/01/2022

26.50

-0.40 (-1.49%)

K.L: 38,800

KLCP lưu hành: 199,999,900

KL TB 20 phiên: 61,548

EPS cơ bản (1000đ): 3.079

P/B: 1.92

P/E: 8.61Opening soon!