VNG (HOSE): DL Thành Thành Công

26/01/2022

13.05

-0.05 (-0.38%)

K.L: 6,250

KLCP lưu hành: 15,076,177

KL TB 20 phiên: 207,195

EPS cơ bản (1000đ): -0.316

P/B: 2.87

P/E: -41.30Opening soon!