VNF (HNX): VINAFREIGHT

18/01/2022

20.00

0.00 (0.00%)

K.L: 5,900

KLCP lưu hành: 140,000,000

KL TB 20 phiên: 6,089

EPS cơ bản (1000đ): 1.893

P/B: 5.73

P/E: 10.57Opening soon!