VNE (HOSE): Xây dựng điện Việt Nam

21/01/2022

16.20

0.25 (1.57%)

K.L: 37,500

KLCP lưu hành: 121,800,000

KL TB 20 phiên: 480,900

EPS cơ bản (1000đ): 0.266

P/B: 1.25

P/E: 61.00Opening soon!