VLB (UPCOM): VLXD Biên Hòa

26/02/2021

53.50

-4.80 (-8.23%)

K.L: 88,300

KLCP lưu hành: 46,814,212

KL TB 20 phiên: 29,660

EPS cơ bản (1000đ): 3.884

P/B: 3.52

P/E: 13.77Opening soon!