VKC (HNX): Cáp nhựa Vĩnh Khánh

21/01/2022

9.70

0.80 (8.99%)

K.L: 346,300

KLCP lưu hành: 9,600,000

KL TB 20 phiên: 36,857

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 2.73

P/E: -Opening soon!