VJC (HOSE): Vietjet Air

26/01/2022

121.10

-0.20 (-0.16%)

K.L: 66,610

KLCP lưu hành: 15,440,268

KL TB 20 phiên: 847,260

EPS cơ bản (1000đ): 2.254

P/B: 5.29

P/E: 53.72Opening soon!