VIX (HOSE): Chứng khoán VIX

26/01/2022

24.10

-0.50 (-2.03%)

K.L: 290,580

KLCP lưu hành: 20,000,000

KL TB 20 phiên: 5,055,930

EPS cơ bản (1000đ): 5.259

P/B: 1.38

P/E: 4.58Opening soon!