VIS (HOSE): Thép Việt Ý

18/01/2022

15.45

-0.85 (-5.21%)

K.L: 1,310

KLCP lưu hành: 3,536,222

KL TB 20 phiên: 13,540

EPS cơ bản (1000đ): 1.148

P/B: 1.04

P/E: 13.46Opening soon!