VIG (HNX): CK TM và CN Việt Nam

21/01/2022

13.60

-0.10 (-0.73%)

K.L: 814,800

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 1,892,134

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: -

P/E: -Opening soon!