VIC (HOSE): VinGroup

18/01/2022

95.90

-1.10 (-1.13%)

K.L: 203,200

KLCP lưu hành: 127,718,975

KL TB 20 phiên: 2,897,380

EPS cơ bản (1000đ): 1.969

P/B: 5.92

P/E: 48.71Opening soon!