VHM (HOSE): Vinhomes

26/01/2022

81.20

0.20 (0.25%)

K.L: 392,260

KLCP lưu hành: 19,499,664

KL TB 20 phiên: 12,491,665

EPS cơ bản (1000đ): 8.023

P/B: 5.05

P/E: 10.12Opening soon!