VHL (HNX): Viglacera Hạ Long

18/01/2022

26.50

-2.50 (-8.62%)

K.L: 7,400

KLCP lưu hành: 73,830,393

KL TB 20 phiên: 2,034

EPS cơ bản (1000đ): 2.447

P/B: 3.61

P/E: 10.83Opening soon!