VHE (HNX): Dược liệu và Thực phẩm VN

18/01/2022

8.20

-0.90 (-9.89%)

K.L: 653,200

KLCP lưu hành: 5,600,000

KL TB 20 phiên: 543,875

EPS cơ bản (1000đ): 0.033

P/B: 0.57

P/E: 248.02Opening soon!