VGC (HOSE): Tổng Công ty Viglacera

26/01/2022

49.70

0.20 (0.40%)

K.L: 65,940

KLCP lưu hành: 150,000,000

KL TB 20 phiên: 2,129,285

EPS cơ bản (1000đ): 1.587

P/B: 40.90

P/E: 31.31Opening soon!