VE1 (HNX): VNECO 1

21/01/2022

6.80

0.50 (7.94%)

K.L: 12,500

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 4,646

EPS cơ bản (1000đ): -1.072

P/B: 0.58

P/E: -6.35Opening soon!