VDS (HOSE): Chứng khoán Rồng Việt

18/01/2022

32.50

-0.30 (-0.91%)

K.L: 47,030

KLCP lưu hành: 33,802,941

KL TB 20 phiên: 1,306,065

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 2.21

P/E: -Opening soon!