VCS (HNX): VICOSTONE

18/01/2022

105.60

-0.60 (-0.56%)

K.L: 61,400

KLCP lưu hành: 1,319,710

KL TB 20 phiên: 412,406

EPS cơ bản (1000đ): 9.561

P/B: 7.87

P/E: 11.05Opening soon!