VCM (HNX): VINACONEX MEC

18/01/2022

18.00

0.00 (0.00%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 1,965,440

KL TB 20 phiên: 913

EPS cơ bản (1000đ): 2.732

P/B: 1.21

P/E: 6.59Opening soon!