VCI (HOSE): Chứng khoán Bản Việt

18/01/2022

53.80

-4.00 (-6.92%)

K.L: 487,730

KLCP lưu hành: 100,099,906

KL TB 20 phiên: 6,536,650

EPS cơ bản (1000đ): 5.708

P/B: 4.62

P/E: 9.43Opening soon!