VCG (HOSE): VINACONEX

21/01/2022

48.50

-0.70 (-1.42%)

K.L: 571,270

KLCP lưu hành: 13,537,837

KL TB 20 phiên: 527,450

EPS cơ bản (1000đ): 4.461

P/B: 1.40

P/E: 10.87Opening soon!