VCC (HNX): Vinaconex 25

18/01/2022

29.80

-2.60 (-8.02%)

K.L: 48,600

KLCP lưu hành: 14,657,150

KL TB 20 phiên: 23,998

EPS cơ bản (1000đ): 0.699

P/B: 2.16

P/E: 42.64Opening soon!