VCB (HOSE): Vietcombank

21/01/2022

89.20

2.10 (2.41%)

K.L: 250,230

KLCP lưu hành: 6,629,999

KL TB 20 phiên: 1,456,395

EPS cơ bản (1000đ): 5.708

P/B: 5.53

P/E: 15.63Opening soon!