VCB (HOSE): Vietcombank

26/02/2021

98.20

0.00 (0.00%)

K.L: 107,070

KLCP lưu hành: 3,708,877,400

KL TB 20 phiên: 1,412,820

EPS cơ bản (1000đ): 4.974

P/B: 3.69

P/E: 19.74Opening soon!