VCA (HOSE): Thép VICASA - VNSTEEL

18/01/2022

15.75

-0.50 (-3.08%)

K.L: 3,130

KLCP lưu hành: 26,530,000

KL TB 20 phiên: 47,650

EPS cơ bản (1000đ): 1.616

P/B: 2.34

P/E: 9.74Opening soon!