VC9 (HNX): Xây dựng số 9

21/01/2022

13.10

0.20 (1.55%)

K.L: 10,000

KLCP lưu hành: 75,000,000

KL TB 20 phiên: 14,679

EPS cơ bản (1000đ): -1.790

P/B: 0.82

P/E: -7.32Opening soon!