VC3 (HNX): Tập đoàn Nam Mê Kông

26/01/2022

53.70

0.00 (0.00%)

K.L: 450,100

KLCP lưu hành: 75,239,990

KL TB 20 phiên: 184,605

EPS cơ bản (1000đ): 0.432

P/B: 4.28

P/E: 124.42Opening soon!