VC2 (HNX): Đầu tư và Xây dựng VINA2

26/01/2022

46.80

0.00 (0.00%)

K.L: 40,300

KLCP lưu hành: 3,000,000

KL TB 20 phiên: 87,507

EPS cơ bản (1000đ): 1.232

P/B: 2.00

P/E: 37.97Opening soon!