VC1 (HNX): Xây dựng số 1

26/01/2022

20.00

0.50 (2.56%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 165,049,043

KL TB 20 phiên: 25,207

EPS cơ bản (1000đ): 0.806

P/B: 0.67

P/E: 24.81Opening soon!