V12 (HNX): VINACONEX 12

26/01/2022

18.60

-1.50 (-7.46%)

K.L: 200

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 4,760

EPS cơ bản (1000đ): 1.923

P/B: 0.92

P/E: 9.67Opening soon!