TYA (HOSE): Dây & Cáp điện TAYA

18/01/2022

18.50

0.00 (0.00%)

K.L: 1,910

KLCP lưu hành: 3,000,000

KL TB 20 phiên: 59,795

EPS cơ bản (1000đ): 2.172

P/B: -

P/E: 8.52Opening soon!