TXM (HNX): Thạch cao Xi măng

18/01/2022

7.00

-0.30 (-4.11%)

K.L: 39,800

KLCP lưu hành: 5,600,000

KL TB 20 phiên: 5,806

EPS cơ bản (1000đ): 0.094

P/B: 0.56

P/E: 74.58Opening soon!