TVT (HOSE): May Việt Thắng

18/01/2022

28.35

0.00 (0.00%)

K.L: 700

KLCP lưu hành: 15,341,570

KL TB 20 phiên: 4,140

EPS cơ bản (1000đ): 3.987

P/B: 2.72

P/E: 7.11Opening soon!