TVS (HOSE): Chứng khoán Thiên Việt

26/01/2022

42.50

-1.00 (-2.30%)

K.L: 13,750

KLCP lưu hành: 1,841,617

KL TB 20 phiên: 159,920

EPS cơ bản (1000đ): 4.604

P/B: 2.86

P/E: 9.23Opening soon!