TVD (HNX): Than Vàng Danh

21/01/2022

12.80

0.40 (3.23%)

K.L: 77,700

KLCP lưu hành: 5,424,900

KL TB 20 phiên: 367,808

EPS cơ bản (1000đ): 1.433

P/B: 1.22

P/E: 8.93Opening soon!