TVC (HNX): Tập đoàn Trí Việt

18/01/2022

18.00

-0.50 (-2.70%)

K.L: 2,258,600

KLCP lưu hành: 30,689,945

KL TB 20 phiên: 2,742,138

EPS cơ bản (1000đ): 3.228

P/B: 1.16

P/E: 5.58Opening soon!