TV3 (HNX): Tư vấn XD điện 3

18/01/2022

21.10

-0.30 (-1.40%)

K.L: 6,700

KLCP lưu hành: 21,000,000

KL TB 20 phiên: 4,603

EPS cơ bản (1000đ): 2.516

P/B: 0.84

P/E: 8.39Opening soon!