TTZ (HNX): Xây dựng Tiến Trung

26/01/2022

6.00

-0.40 (-6.25%)

K.L: 36,500

KLCP lưu hành: 2,400,000

KL TB 20 phiên: 165,347

EPS cơ bản (1000đ): -0.537

P/B: 0.32

P/E: -11.18Opening soon!