TTT (HNX): Du lịch - Thương Mại Tây Ninh

21/01/2022

47.80

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 44,962,864

KL TB 20 phiên: 812

EPS cơ bản (1000đ): 1.097

P/B: 4.07

P/E: 43.58Opening soon!