TTL (HNX): TCT Thăng Long

26/01/2022

14.00

-0.80 (-5.41%)

K.L: 2,000

KLCP lưu hành: 3,000,000

KL TB 20 phiên: 2,707

EPS cơ bản (1000đ): 0.221

P/B: -

P/E: 63.29Opening soon!