TTH (HNX): TM và DV Tiến Thành

21/01/2022

6.80

0.60 (9.68%)

K.L: 1,033,500

KLCP lưu hành: 15,770,742

KL TB 20 phiên: 746,548

EPS cơ bản (1000đ): -0.427

P/B: 0.56

P/E: -15.92Opening soon!