TTF (HOSE): Gỗ Trường Thành

18/01/2022

13.60

0.40 (3.03%)

K.L: 522,010

KLCP lưu hành: 36,014,952

KL TB 20 phiên: 5,594,935

EPS cơ bản (1000đ): -0.029

P/B: 0.41

P/E: -464.72Opening soon!