TTC (HNX): Gạch men Thanh Thanh

21/01/2022

15.00

-0.90 (-5.66%)

K.L: 5,800

KLCP lưu hành: 7,570,444

KL TB 20 phiên: 2,030

EPS cơ bản (1000đ): 2.867

P/B: 1.67

P/E: 5.23Opening soon!