TTA (HOSE): XD và PT Trường Thành

21/01/2022

14.70

0.05 (0.34%)

K.L: 37,930

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 1,079,950

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: -

P/E: -Opening soon!