TRC (HOSE): Cao su Tây Ninh

21/01/2022

47.90

0.95 (2.02%)

K.L: 490

KLCP lưu hành: 51,509,583

KL TB 20 phiên: 4,470

EPS cơ bản (1000đ): 3.284

P/B: 4.52

P/E: 14.59Opening soon!