TPP (HNX): Nhựa Tân Phú VN

21/01/2022

11.20

-1.10 (-8.94%)

K.L: 1,000

KLCP lưu hành: 147,648,084

KL TB 20 phiên: 1,173

EPS cơ bản (1000đ): 0.362

P/B: 1.04

P/E: 30.98Opening soon!