TNT (HOSE): TAI NGUYEN CORP

26/01/2022

16.20

0.10 (0.62%)

K.L: 7,950

KLCP lưu hành: 41,450,983

KL TB 20 phiên: 552,265

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.62

P/E: -Opening soon!