TNH (HOSE): Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

21/01/2022

56.00

-1.40 (-2.44%)

K.L: 41,450

KLCP lưu hành: 20,000,000

KL TB 20 phiên: 1,111,715

EPS cơ bản (1000đ): 2.531

P/B: 5.03

P/E: 22.13Opening soon!