TNG (HNX): ĐT & TM TNG

20/04/2021

23.40

0.00 (0.00%)

K.L: 2,008,080

KLCP lưu hành: 71,735,800

KL TB 20 phiên: 2,253,472

EPS cơ bản (1000đ): 2.122

P/B: 1.51

P/E: 11.03Opening soon!