TNG (HNX): ĐT & TM TNG

21/01/2022

30.70

-0.10 (-0.32%)

K.L: 952,200

KLCP lưu hành: 1,983,342

KL TB 20 phiên: 3,851,387

EPS cơ bản (1000đ): 1.919

P/B: 2.53

P/E: 16.00Opening soon!