TNC (HOSE): Cao su Thống Nhất

18/01/2022

34.05

-2.45 (-6.71%)

K.L: 20

KLCP lưu hành: 22,516,956

KL TB 20 phiên: 2,890

EPS cơ bản (1000đ): 1.885

P/B: 2.23

P/E: 18.06Opening soon!