TNA (HOSE): XNK Thiên Nam

18/01/2022

15.10

-1.00 (-6.21%)

K.L: 48,190

KLCP lưu hành: 5,318,800

KL TB 20 phiên: 242,570

EPS cơ bản (1000đ): 1.062

P/B: 1.04

P/E: 14.22Opening soon!